adres: ul. Świeradowska 47, Warszawa 02-662 | NIP: 526-18-82-680
Konto bankowe: 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 BNP Paribas

Zwycięskie Szkolne drużyny

Zwycięskie Szkolne drużyny

Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkół Podstawowych

1 (1) PSP 6 im. bł. M.M. Darowskiej W-wa
2 SP 14 W-wa Ursus
3 (2) PSP 6 im. bł. M.M. Darowskiej W-wa

Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza Szkół Ponadpodstawowych
1 XIV LO im. Stanisława Staszica W-wa
2 I LO im. B. Prusa w Siedlcach
3 XXXV LO m. B. Prusa w W-wie

Udostępnij wpis: