Adres: ul. Świeradowska 47, Warszawa 02-662 | NIP: 526-18-82-680
Konto bankowe: 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 BNP Paribas

Jak zarejestrować nowego zawodnika, uzyskać licencję czy zmienić klub
w Centralnym Rejestrze PZSzach (CR PZSzach)?

Rejestracja bez przynależności klubowej

Rejestracja nowego zawodnika w Centralnym Rejestrze (CR PZSzach)bez klubu

W celu uzyskania ID CR należy:

 1. pobrać aktualny Wniosek rejestracyjny zawodnika ze strony https://pzszach.pl/strona-glowna/druki-formularze/
 2. wypełnić czytelnie pobrany Wniosek rejestracyjny zawodnika a w rubryce Dane opcjonalne zaznaczyć dwa razy NIE i wykonać skan wypełnionego wniosku.
 3. opłacić na konto MZSzach 10 PLN i wykonać skan przelewu.
 4. przesłać mailem na adres: ewidencja@mzszach.pl skany 2) i 3).

Dane do Przelewu MZSzach

Tytuł wpłaty: rejestracja do CR, Imię Nazwisko

Mazowiecki Zawiązek Szachowy Konto bankowe: 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 BNP Paribas

Rejestracja z wstąpieniem do wybranego klubu

Rejestracja  nowego zawodnika w Centralnym Rejestrze (CR PZSzach) z wstąpieniem do klubu

W celu uzyskania ID CR i rejestracji w klubie należy:

 1. pobrać ze strony PZSzach aktualny Wniosek rejestracyjny zawodnika https://pzszach.pl/strona-glowna/druki-formularze/
 2. wypełnić czytelnie pobrany Wniosek rejestracyjny zawodnika a w rubryce Dane opcjonalne zaznaczyć TAKprzy wpisie Proszę o zarejestrowanie w klubie oraz wpisać nazwę klubu i uzyskać wpis klubu w rubryce Rejestracja do klubu a następnie wykonać skan wypełnionego wniosku.
 3. opłacić na konto MZSzach 15 PLN i wykonać skan przelewu.
 4. przesłać mailem na adres: ewidencja@mzszach.pl skany 2) i 3).

Dane do Przelewu MZSzach

Tytuł wpłaty: rejestracja w klubie, Imię Nazwisko

Mazowiecki Zawiązek Szachowy Konto bankowe: 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 BNP Paribas

Rejestracja z wstąpieniem do wybranego klubu oraz wydaniem licencji zawodniczej

W celu uzyskania ID CR, uzyskania licencji zawodnioczej i rejestracji w klubie należy:

 1. pobrać ze strony PZSzach aktualny Wniosek rejestracyjny zawodnika https://pzszach.pl/strona-glowna/druki-formularze/
 2. wypełnić czytelnie pobrany Wniosek rejestracyjny zawodnika a w rubryce Dane opcjonalne zaznaczyć TAKprzy wpisie Proszę o zarejestrowanie w klubie oraz wpisać nazwę klubu i uzyskać wpis klubu w rubryce Rejestracja do klubu oraz zaznaczyć TAK przy wpisie Proszę o wydanie licencji zawodniczej a następnie wykonać skan wypełnionego wniosku.
 3. opłacić na konto MZSzach (15+40) PLN i wykonać skan przelewu.
 4. przesłać mailem na adres: ewidencja@mzszach.pl skany 2) i 3).

Dane do Przelewu MZSzach

Tytuł wpłaty: rejestracja w klubie, wydanie licencji zawodnikowi, Imię Nazwisko

Mazowiecki Zawiązek Szachowy Konto bankowe: 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 BNP Paribas

Uzyskanie licencji (dla zarejestrowanych)

Uzyskanie licencji zawodniczej, sędziowskiej lub instruktorskiej przez zawodnika zarejestrowanego w Centralnym Rejestrze (CR PZSzach)

W celu uzyskania licencji należy:

 1. pobrać ze strony PZSzach aktualny Wniosek o nadanie licencji https://pzszach.pl/strona-glowna/druki-formularze/
 2. wypełnić Wniosek o nadanie licencji zaznaczając odpowiednio rodzaj licencji zawodniczej/sędziowskiej/instruktorskiej, koniecznie proszę wpisać ID CR zawodnika i wykonać skan wniosku.
 3. opłacić na konto MZSzach 40 PLN i wykonać jego skan przelewu.
 4. przesłać mailem na adres: ewidencja@mzszach.pl skany 2) i 3).


Dane do Przelewu MZSzach

Tytuł wpłaty: Proszę podać stosownie do czynności – rejestracja w klubie, wydanie licencji zawodnikowi/ sędziemu / instruktorowi / trenerowi, Imię Nazwisko

Mazowiecki Zawiązek Szachowy
Konto bankowe: 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 BNP Paribas

Zmiana klubu

Zmiana przynależności do klubu realizowana przez zawodnika (rodzica)

W celu dokonania zmiany przynależności do klubu na wniosek zawodnika z kategorią okręgową i rankingiem FIDE do 1700 punktów lub jego rodzica należy:

 1. pobrać ze strony PZSzach aktualny Formularz rejestracji do klubu lub zmiany przynależności klubowej https://pzszach.pl/strona-glowna/druki-formularze/
 2. wypełnić czytelnie pobrany Formularz rejestracji do klubu lub zmiany przynależności klubowej oraz uzyskać wpisy o zgodach z klubu zwalniającego i przyjmującego a następnie wykonać skan wypełnionego Formularza.
 3. opłacić na konto MZSzach opłatę wg aktualnego KOF MZSzach i wykonać skan przelewu.
 4. przesłać mailem na adres: ewidencja@mzszach.pl skany 2) i 3).

Uwaga: w przypadku problemów z ustaleniem wysokości opłaty wg aktualnego KOF MZSzach można poprosić o ustalenie opłaty KEKiR MZSzach lub Administratora CR MZSzach.

Dane do Przelewu MZSzach

Tytuł wpłaty: Proszę podać stosownie do czynności – rejestracja w klubie/wydanie licencji zawodnikowi, Imię Nazwisko

Mazowiecki Zawiązek Szachowy Konto bankowe: 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 BNP Paribas

 

Przegląd Centralnego Rejestru PZSzach