Adres: ul. Świeradowska 47, Warszawa 02-662 | NIP: 526-18-82-680
Konto bankowe: 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 BNP Paribas

Spis treści:

Dzień dobry!

W niniejszym dokumencie znajdują się zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania ciasteczek (plików cookies) związanych z użytkowaniem strony internetowej https://mzszach.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, RODO).

1. Administrator Danych Osobowych (Par. 4 RODO)

Administratorem strony jest:

Mazowiecki Związek Szachowy

Adres siedziby:02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47
NIP:526-18-82-680

Jeśli mają Państwo wątpliwości związane z polityką prywatności, w każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować, przesyłając wiadomość na adres mzszach@mzszach.pl

2. Najważniejsze informacje

Przygotowaliśmy uproszczoną wersję najistotniejszych zasad odnoszących się do ochrony prywatności.

  • W związku z tym, że kontaktując się z nami lub podejmując inną aktywność za pośrednictwem naszej strony internetowej ( założenie konta użytkownika) udostępniacie nam Państwo swoje dane osobowe, my zapewniamy, że będą one poufne, odpowiednio chronione i nie będą udostępniane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
  • Obwiązujące nas zasady przetwarzania danych osobowych powierzamy tylko i wyłącznie sprawdzonym i zaufanym dostawcom usług.
  • Korzystamy z narzędzi analitycznych. Google Analytics, które gromadzą informacje o Państwa wizytach na stronie (przeglądane podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia między podstronami). Do tego celu używane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące Google Analytics. Zgodnie z mechanizmem zarządzania ustawieniami plików cookies, mają Państwo opcję wyboru, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy także korzystać z funkcji marketingowych.
  • Na potrzeby wysyłania reklam korzystamy z takich narzędzi marketingowych jak Facebook Pixel. Wymaga to korzystania z plików cookies pochodzących z serwisu Facebook. W zakresie ustawień plików cookies mogą Państwo określić, czy zgadzają się Państwo na korzystanie przez nas z Facebook Pixel w Państwa przypadku.
  • Jeżeli odtwarzają Państwo filmy z YouTube opublikowane w serwisie, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące YouTube.
  • Istnieje możliwość udostępniania treści na portalach społecznościowych oraz subskrypcji profilu społecznościowego. Skorzystanie z tych funkcjonalności związane jest z użyciem plików cookies administratorów sieci społecznościowych takich jak Facebook, Instagram,

Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.

3. Dane osobowe

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych administratorem Państwa danych osobowych jest:

Mazowiecki Związek Szachowy

Adres siedziby:02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47
NIP:526-18-82-680

 

Dla poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych określone są odrębne cele, przepisy prawa i okres przetwarzania.

4. Uprawnienia

Realizując założenia RODO związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, do ich ograniczenia, do ich usunięcia oraz do ich przeniesienia. Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych, złożenia skargi do organu nadzorczego oraz odwołania zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, o ile taka została udzielona.

Sposób realizacji wymienionych praw jest szczegółowo opisany w art. 16-21 RODO. Dlatego też serdecznie zachęcamy do lektury powyższych przepisów. Równocześnie za niezbędne uważamy doprecyzowanie, że powyższe prawa nie mają bezwzględnego charakteru i nie będą Państwu przysługiwały w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Państwa danych osobowych. Podjęliśmy wszelkie starania, aby opisując poszczególne czynności przetwarzania danych osobowych zaznaczyć Państwu prawa, które przy danej czynności przysługują.

Wskazujemy zarazem, że mają Państwo za każdym razem sposobność złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy stwierdzą Państwo, że doszło do nieprawidłowości w przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych.

Dodatkowo w każdej chwili mogą Państwo zgłosić się do nas z prośbą o przekazanie informacji dotyczących zebranych przez nas informacji na Państwa temat oraz celów, w jakich je przetwarzamy. Aby tego dokonać, należy wysłać wiadomość e-mail na adres mzszach@mzszach.pl. Pod ten adres mogą Państwo również przesyłać wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Niemniej jednak dołożyliśmy najwyższych możliwych starań, aby informacje będące przedmiotem Państwa zainteresowania zostały kompleksowo przedstawione w niniejszej polityce prywatności.

5. Bezpieczeństwo.

W każdym przypadku zapewniamy poufność przekazanych nam danych osobowych. Dokładamy wszelkich możliwych i skutecznych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych uregulowanych przepisami prawa. Wszystkie zgromadzone dane osobowe są przechowywane z zachowaniem należytej staranności i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

Przetwarzanie danych osobowych powierzamy następującym podmiotom:

  • Właściciel serwera – w celu przechowywania danych na serwerze,
  • WIZOKO Joanna Paterek-Michalska – w celu korzystania z usług wsparcia informatycznego, które wiążą się z możliwością uzyskania przez usługodawcę dostępu do Państwa danych osobowych.

We wszystkich podmiotach, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych zagwarantowane jest zastosowanie wymaganych przez prawo odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

6. Cele i czynności przetwarzania
Konto użytkownika – administratora

Warunkiem utworzenia konta administracyjnego jest podanie przez Państwa adresu e-mail oraz ustanowienie hasła do konta. Przekazanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do stworzenia konta. Przy personalizacji własnego profilu mogą Państwo przekazać inne dane personalne, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, czy adres do wysyłki. Przekazanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. 

Opierając się na przepisach prawa, przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach konta użytkownika stanowi wykonanie umowy o prowadzenie konta, która jest zawierana na podstawie regulaminu sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Zgromadzone w ramach konta użytkownika dane przetwarzane są w ramach strony internetowej i przechowywane na serwerze.

Okres przetwarzania danych w ramach konta jest taki sam jak czas istnienia konta użytkownika. Po jego usunięciu, Państwa dane będą usunięte z bazy danych.

Newsletter.

Subskrypcja naszego newslettera wiąże się z koniecznością przekazania adresu e-mail za pośrednictwem udostępnionego w tym celu formularza.

Ewentualne udostępnione nam przy zapisie na newsletter dane będą wykorzystane w celu wysyłki newslettera. Za podstawę prawną przetwarzania powierzonych danych w tym przypadku uznaje się zgodę, którą wyrazili Państwo przy zapisie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzanie danych odbywa się w ramach systemu mailingowego i jest przechowywane na serwerze.

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest taki sam jak czas trwania newslettera, chyba że uprzednio się Państwo wypisali. Wówczas Państwa dane zostaną usunięte z bazy danych.

Mogą Państwo w każdej chwili dokonać sprostowania swoich danych zapisanych w bazie newslettera oraz je usunąć. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Kontakt e-mailowy.

Podczas wysyłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego lub drogą elektroniczną, przekazują nam Państwo swój adres e-mail (adres nadawcy). Dodatkowo, w treści wiadomości e-mail mogą Państwo podać dodatkowe dane.
Wtedy Państwa dane są przetwarzane (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu realizacji kontaktu. Natomiast po zrealizowaniu procesu kontaktowego Państwa dane przetwarzamy w celach archiwizacyjnych na cele wewnętrzne firmy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Mają Państwo również prawo do uzyskania historii swojej korespondencji (jeśli została zarchiwizowana) a także do domagania się jej usunięcia, za wyjątkiem sytuacji, gdy archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, m.in. obronę przed roszczeniami. Archiwizacji może podlegać treść korespondencji i nie jesteśmy w stanie określić dokładnego czasu jej usunięcia.

 

Polityka cookies i inne technologie śledzące

Do usprawnienia funkcjonalności Państwa przeglądarki wykorzystujemy pliki cookies. Powyższe informacje są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym i mogą być odczytane przez nasz system teleinformatyczny.

Zgoda na cookies.

Przy pierwszej wizycie na stronie internetowej zostaniesz poinformowany o używaniu plików cookies i zapytany, czy zgadzasz się na ich używanie. Masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony internetowej. Ponadto, w każdej chwili możesz zmienić ich ustawienia lub je usunąć. Prosimy jednak pamiętać, że wyłączenie ciasteczek może skutkować utrudnieniami w korzystaniu ze strony internetowej.
Wyróżniamy pliki cookies własne oraz pliki cookies podmiotów trzecich.

Własne pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

  • dostosowania zawartości strony internetowej mzszach.pl do Państwa preferencji, a także optymalizacji korzystania ze strony internetowej. Dzięki nim możemy przede wszystkim zidentyfikować Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić naszą stronę internetową,
  • w celu poprawy struktury i zawartości strony internetowej pakado.pl poprzez tworzenie statystyk i treści dotyczących sposobów korzystania ze strony internetowej.
Cookies podmiotów trzecich.

Ze względu na wykorzystanie na stronie internetowej funkcji dostarczanych przez osoby trzecie, zastosowano pliki cookie tych osób. Sposób korzystania z takich plików cookies został opisany poniżej.

Analiza i statystyka.

Do tworzenia statystyk używamy Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. Za ich pomocą możliwe jest śledzenie statystyk dotyczących strony internetowej, takich jak ilość odwiedzających, typ systemu operacyjnego i przeglądarki używanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzane strony itp. Mogą Państwo zdecydować, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy korzystać również z funkcji marketingowych.

Ponadto wykorzystujemy narzędzie WP Statistics, które umożliwia nam śledzenie Państwa zachowań na stronie internetowej. W tym celu stosowane są pliki cookies pochodzące z WP Statistics. 

Marketing.

Wykorzystujemy narzędzia marketingowe, takie jak Piksel Facebooka, w celu kierowania do Państwa reklam. Wymaga to użycia plików cookie pochodzących z Facebooka. O tym, czy wyrażacie Państwo zgodę na korzystanie przez nas z Piksela Facebooka w tym przypadku, mogą Państwo zdecydować w ramach ustawień plików cookies.

Narzędzia społecznościowe.

Umożliwiamy Państwu wykorzystanie funkcji społecznościowych, np. udostępnianie treści na portalach społecznościowych, a także subskrypcję profilu. Wykorzystanie tych funkcji wymaga stosowania plików cookies pochodzących od administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Z kolei podczas odtwarzania filmów z YouTube wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC związane z serwisem YouTube.

Podczas korzystania ze strony internetowej korzystamy z systemu komentarzy Disqus. Wymaga to stosowania plików cookies pochodzących od Disqus.

Logi serwera

Używanie strony internetowej jest jednoznaczne z wysyłaniem zapytań do serwera, na którym strona jest przechowywana. W logach serwera zapisywane jest każde takie zapytanie do serwera.

Logi zawierają m.in. adres IP użytkownika, datę i godzinę serwera, informacje na temat przeglądarki i systemu operacyjnego, z jakiego użytkownik korzysta. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.

Wspomniane logi serwera nie są wykorzystywane przez nas do identyfikacji Państwa personalnie i nie są kojarzone z żadnymi konkretnymi osobami.

Stanowią one jedynie element pomocniczy dla potrzeb administracji strony internetowej. Nie ujawniamy ich zawartości nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.