Adres: ul. Świeradowska 47, Warszawa 02-662 | NIP: 526-18-82-680
Konto bankowe: 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 BNP Paribas

WZD MZSzach – 17.09.2023

Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Delegatów Mazowieckiego Związku Szachowego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Walnym Sprawozdawczym Zgromadzeniu Delegatów Mazowieckiego Związku Szachowego, które odbędzie się 17 września o 2023 roku (niedziela) o godzinie 10:30 w Warszawie.

Komunikat organizacyjny
Porządek obrad
Regulamin obrad
Propozycja zmian w Statucie Mazowieckiego Związku Szachowego – tekst jednolity


Delegaci mają prawo złożyć propozycję zmian do Statutu w wersji zaproponowanej przez Zarząd.
Propozycja musi być złożona na adres mzszach@mzszach.pl do dnia 15 września 2023r.
Propozycja musi zawierać nowe brzmienie punktu/punktów, ewentualnie propozycję usunięcia lub dodania punktu/punktów. Propozycja musi być podpisana i złożona w formie pisemnej.
Każda autopoprawka będzie musiała zostać przegłosowana.

Udostępnij wpis: