Adres: ul. Świeradowska 47, Warszawa 02-662 | NIP: 526-18-82-680
Konto bankowe: 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 BNP Paribas

Mini Liga – Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza dla dzieci

Regulamin mini ligi 24

link turnieju http://chessarbiter.com/turnieje/2024/tdr_2938/

Regulamin
Mini Liga – Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza dla Dzieci
02.06.2024r. niedziela
I. Cel
 wyłonienie Drużynowego Mini Mistrza Województwa Mazowieckiego,
 popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzików oraz podnoszenie poziomu gry juniorów,
 umożliwienie podwyższenia kategorii szachowych.
 Zapraszamy do zwiedzania https://gorakalwaria.pl/atrakcje
II. Organizatorzy
Mazowiecki Związek Szachowy
Współorganizator: Urząd Gminy Góra Kalwaria OSiR

III. Tempo i System gry
Tempo gry: 20 minut + 10” na każdy ruch.
Systemem gry: szwajcarski, na dystansie 6 rund.
IV. Termin i miejsce
Turniej zostanie rozegrany w dniu 2.06.2024 r. (niedziela)
Hala Sportowa ul. Porucznika Jana Białka 7, 05-530 Góra Kalwaria
09.30 – odprawa techniczna i potwierdzenie składów
10.00 – I runda.
15.00 – ceremonia zakończenia.
W przypadku przedłużenia się partii zawodnicy mają prawo do 15-minutowej przerwy między rundami.
V. Warunki uczestnictwa
a) Prawo uczestnictwa w rozgrywkach mają drużyny klubów zarejestrowanych w MZSzach, spełniające następujące warunki:
– wpłacą wpisowe do zawodów;
– zawodnicy startujący w drużynie są zawodnikami danego klubu,
b) Drużyna składa się z trzech zawodników w tym:
z 2 zawodników do 11 lat (ur. 2013 r. lub młodszych),
oraz jednego zawodnika w wieku do 9 lat (ur. 2015 lub młodszych),
można zgłosić jednego zawodnika rezerwowego.

c) Na 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek klub musi przesłać zgłoszenie drużyn na adres ligajuniorow@mzszach.pl
d) Na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek klub musi dokonać wszelkich opłat związanych z rozgrywkami na konto MZSzach oraz przesłać zgłoszenie składu drużyny na Formularz zgłoszenia drużyny (Załącznik 1).
e) Wpisowe za pierwszą drużynę wynosi 130 zł a za drugą i kolejne drużyny wynosi 110 zł.
Sprawy formalne związane z przynależnością do klubu i przelanie wpisowego należy dokonać do 26 maja 2024 r.

Wpłat należy dokonywać na konto Mazowieckiego Związku Szachowego
02-662 Warszawa, ul. Świeradowska 47:
Konto bankowe: 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 BNP Paribas
Tytuł wpłaty: Mini Liga

f) Zgłoszenie musi zawierać:
nazwę klubu, numer drużyny klubu,
dane kontaktowe kierownika, kapitana (email, telefon),
listę zawodników składu podstawowego – trzech zawodników.

VI. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Puchary oraz medale dla trzech najlepszych drużyn
Nagrody i upominki dla najlepszych
Medale uczestnictwa dla wszystkich dzieci
Dyplomy pamiątkowe
VII. PRZEPISY TURNIEJOWE
a) W rozgrywkach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
b) Uszczegółowienia:
1. Każdy zawodnik może być zgłoszony do składu podstawowego co najwyżej jednej drużyny.
2. Zawodnik ze składu podstawowego drużyny nie może być zgłoszony jako rezerwowy innej drużyny z danego klubu
3. Zawodnik rezerwowy, który został zgłoszony w jednej drużynie na 1 mecz zostaje przypisany na stałe do tej drużyny do końca rozgrywek (może grać tylko w tej drużynie).
4. Protokół meczowy musi być wypełniony przed meczem, a kolejność zawodników podana w protokole meczowym musi być zgodna z Formularzem zgłoszenia drużyny.
5. Kapitanem drużyny może być dowolna osoba wyznaczona przez klub. Prawa i obowiązki kapitana określają przepisy Kodeksu Szachowego.
6. Kapitan drużyny zobowiązany jest do znajomości przepisów gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
7. Drużyna może przystąpić do meczu, jeżeli przy szachownicach znajduje się co najmniej dwóch zawodników. Dopuszczany czas spóźnienia na partię wynosi 20 minut. Chyba, że sędzia zdecyduje inaczej w wyjątkowym przypadku.
8. Na nieparzystych szachownicach kolorem białym grają zawodnicy drużyny umieszczonej w kojarzeniu na pierwszej pozycji (na pozostałych szachownicach zawodnicy tej drużyny grają kolorem czarnym).
VIII. ORGANIZACJA ZAWODÓW
Wyniki meczów należy zgłaszać do sędziego obecnego na sali gry, bezpośrednio po meczu.
Za zgłoszenie wyników, przekazanie protokołu oraz zapisów partii odpowiedzialny jest kapitan drużyny grającej na pierwszej szachownicy białymi.
IX. PUNKTACJA I OCENA WYNIKÓW
a) O kolejności drużyn w systemie szwajcarskim decydują:
suma punktów zdobytych przez wszystkich zawodników drużyny,
w przypadku drużyn z tą samą ilością punktów o ostatecznej kolejności decydują:
 większa ilość dziewczynek w drużynie,
 wyniki bezpośrednich meczów,
 suma punktów na pierwszej szachownicy, a w przypadku równości na kolejnych ,
b) Ocena zawodników na szachownicach. Zawodnik jest oceniany na najniższej szachownicy na której grał. O kolejności zawodników na poszczególnych szachownicach decydują:
liczba zdobytych punktów (za wygraną – 1 punkt, za remis lub pauzę – ½ punktu, za przegraną – 0 punktów),
miejsce drużyny.
X. SĘDZIOWANIE
Zawody prowadzi sędzia główny.
Od decyzji sędziowskiej podjętej w pierwszej instancji kapitan drużyny może odwołać się natychmiast do drugiej instancji – sędziego głównego.
Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne. Służy od nich jedynie zażalenie do Kolegium Sędziów MZSzach w ciągu 3 dni po zakończeniu zawodów.
Prawo interpretacji regulaminu należy do sędziego głównego i organizatora.
XI. ATRAKCJE TYRYSTYCZNE
“55 powodów aby odwiedzić Górę Kalwarię”: https://cms-v2-files.idcom-jst.pl/sites/32/wiadomosci/70692/files/55powodowbyodwiedzicgorekalwarie.pdf
informacja o zabytkach: https://gorakalwaria.pl/cms/1300/zabytki
szlaki tematyczne: https://gorakalwaria.pl/cms/7512/szlaki_tematyczne
nowoczesna aplikacja do zwiedzania Góry Kalwarii: https://app-warsawpolis.go2warsaw.pl/

XII. PRZEPISY KOŃCOWE
Zgłoszenie do turnieju oznacza akceptację wszelkich przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowych, oraz zasad bezpieczeństwa i porządku.
Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. Za stan zdrowia zawodnika i jego zdolność do udziału w zawodach odpowiadają rodzice, opiekunowie.
Osoby niepełnoletnie przebywają pod opieką i na odpowiedzialność rodziców, opiekunów (osób pełnoletnich).
Uczestnicy biorący udział w turnieju, wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez organizatorów turnieju w celach sprawozdawczych i promocyjno – marketingowych, związanych z ich działalnością, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju.
Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów informacyjnych oraz promocji i reklamy działań Organizatorów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w regulaminie.

Prezes Zarządu MZSzach Agnieszka Brustman
Koordynator Kadry Juniorów Dariusz Koliński