Adres: ul. Świeradowska 47, Warszawa 02-662 | NIP: 526-18-82-680
Konto bankowe: 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 BNP Paribas

Eliminacje Międzywojewódzkie

Eliminacje Międzywojewódzkie MA – WM

C9 http://chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_4403/
C11 http://chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_4404/
C13 http://chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_4405/
D9 http://chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_4406/
D11 http://chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_4407/
D13 http://chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_4408/

Regulamin

REGULAMIN ELIMINACJI MIĘDZYWOJEWÓDZKICH MA – WM

do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach halowych 2025

i Mistrzostw Polski Juniorów do lat 10 w szachach 2025

Paprotnia 27.09- 02.10.2024 r.

 1. Cel
 • wyłonienie zawodników awansujących do Mistrzostw Polski Młodzików i Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Szachach w 2025;
 • umożliwienie zdobywania przez dzieci i młodzież kategorii szachowych i klas sportowych;
 • integracja środowiska szachowego województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

 

 1. Organizator

Organizatorem rozgrywek jest Mazowiecki Związek Szachowy.

 

 1. Uczestnictwo

Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby spełniające wszystkie poniższe warunki:

 • zawodnicy zarejestrowani w klubach z województwa mazowieckiego lub warmińsko-mazurskiego, oddzielnie dziewczęta i chłopcy w grupach wiekowych: D9, D11, D13, C9, C11, C13; o przynależności do grupy decyduje rocznik urodzenia.
 • Prawo startu w eliminacjach strefowych mają zawodnicy posiadający numer PESEL zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności, oraz zamieszkujący w Polsce zawodnicy zagraniczni posiadający paszport kraju członkowskiego Unii Europejskiej.
 • zawodnicy, których opiekun złoży pisemne oświadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie zawodów (druki do wypełnienia przy rejestracji);
 • zawodnicy posiadający ważną licencję (wpis w CR-PZSzah) oraz okażą przy rejestracji do zawodów legitymację szkolną lub inny dokument.

Zawodnik może wystąpić tylko w jednych eliminacjach strefowych (decyduje przynależność klubowa a nie miejsce zamieszkania). Pojawienie się tego samego zawodnika w innych eliminacjach strefowych spowoduje wykreślenie go z listy startowej.

Zawodnik posiadający już uprawnienia do gry w finale, w przypadku startu w eliminacjach strefowych przekazuje swoje uprawnienie imienne awansu na rzecz grupy, w której startuje (zwiększa limit awansujących o 1 miejsce) i awans do finału musi sobie ponownie wywalczyć.

 

 1. Miejsce gry i tempo gry

Zawody zostaną rozegrane w Hotelu Kuźnia Napoleońska ul. Sochaczewska 5, 96-515 Paprotnia. Zawody rozegrane zostaną w dniach 27.09-02.10. 2024 r.

Tempo gry: 90 minut + 30” na każdy ruch.

 

 1. Harmonogram turnieju

27.09.2024 godz.16.00 – 20.00 – zakwaterowanie i rejestracja zawodników;

27.09.2024  godz.20.30 – odprawa techniczna;

28.09.- 02.10.2024 -rozgrywki

02.10.2024 godz. 15.00 – zakończenie.

Harmonogram turnieju dla 9 rund

Data

9 rund

28.09 (sob.)

09:00 – I runda

28.09 (sob.)

15:00 – II runda

29.09 (nie.)

09.00 – III runda

29.09 (nie.)

15:00 – IV runda

30.09 (pon.)

09:00 – V runda

30.09 (pon.)

15:00 – VI runda

01.10 (wt.)

09:00 – VII runda

01.10 (wt.)

15:00 – VIII runda

02.10 śr.)

9:00 – IX runda

 

 1. System rozgrywek

System rozgrywek oraz liczba rund w poszczególnych grupach zostaną ogłoszone na odprawie technicznej po ostatecznym potwierdzeniu obecności liczby uczestników w danej grupie.

Zawody rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 7-9 rund, przy minimum 13 startujących.

Gdy zgłosi się 10 lub mniej zawodników, obowiązuje system kołowy lub dwukołowy. Dla 11-12 zawodników system rozgrywek określi Sędzia główny.

W turniejach rozgrywanych systemem kołowym sędzia przeprowadzi sztuczne losowanie, aby zawodnicy z tego samego klubu spotkali się w początkowych rundach.

 

 1. Zgłoszenia

Do dnia 2 września 2024r. kluby delegujący zawodnika lub rodzice muszą:

 • dokonać zgłoszenia na adres mail: a.brustman@mzszach.pl;
 • opłacić na konto Mazowieckiego Związku Szachowego Opłatę startową która zawiera wpisowe i opłatę klasyfikacyjno- rankingową w wysokości 100 zł (odpowiednio: 70 zł i 30 zł):

 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 BNP Paribas

 Zgłoszenie musi zawierać:

 • nazwisko i imię; klub;
 • wskazanie grupy (D9, D11, D13, C9, C11, C13).

 

 1. Przepisy gry
 • W zawodach obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed 30 posunięciem czarnych.
 • W rozgrywkach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego.
 • Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.

 

 1. Punktacja i ocena wyników

.           w systemie szwajcarskim:

 • suma punktów;
 • wartościowanie cut-1 Buchholza
 • wartościowanie pełne Buchholza;
 • wartościowanie Sonneborna-Bergera,
 • progress,
 • liczba zwycięstw;
 • bezpośredni pojedynek;

            w systemie kołowym (jedno- i dwukołowym):

 • suma punktów;
 • wynik bezpośredniej partii.
 • liczba zwycięstw;
 • wartościowanie Sonneborna-Bergera;
 • rozszerzony system Koyi;

W obu systemach w przypadku braku rozstrzygnięcia decydującego o awansie, zadecyduje dogrywka według zasad określanych przez sędziego głównego zawodów.

 1. NAGRODY i AWANSE
 2. a) awans do MPM do lat 10 na rok 2025 – po 6 najlepszych zawodników z grup C9 i D9
 3. b) awans do OOM 2025 – po 4 najlepszych zawodników z grup C11, C13, D11, D13
 4. c) puchary za 1 miejsce we wszystkich grupach oraz medale i dyplomy dla pierwszych 3 zawodników
 5. d) nagrody rzeczowe, karty podarunkowe empik i książkowe dla minimum 20% uczestników
 6. e) dyplomy uczestnictwa dla pozostałych zawodników

 

 1. 11. Sędziowanie

Zawody prowadzi sędzia główny posiadający minimum klasę państwową.

Sędzia główny dobiera sędziów asystentów, którzy posiadają co najmniej II klasę sędziowską, mają licencje sędziowskie i opłacone aktualne składki.

Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne. Służy od nich jedynie zażalenie do Kolegium Sędziów MZSzach w ciągu 3 dni po zakończeniu zawodów.

Prawo interpretacji regulaminu należy do Sędziego głównego.

 

 1. Sprawy wychowawcze
 • Każdy zawodnik przebywa na turnieju pod opieką osoby pełnoletniej.
 • Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice oraz uprawnieni do tego szkoleniowcy i opiekunowie z klubów. Powyższy zapis należy udokumentować złożeniem oświadczenia organizatorom zawodów podczas odprawy technicznej.
 • W razie stwierdzenia podejrzenia spożycia przez zawodnika alkoholu organizator oraz Sędzia główny mają prawo zażądać, a zawodnik ma obowiązek poddać się badaniu na obecność alkoholu w organizmie. Pozytywny wynik lub brak zgody na badanie powodują dyskwalifikację zawodnika.

 

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie

Uczestnicy zawodów zakwaterowani będą w Hotelu Kuźnia Napoleońska ul. Sochaczewska 5, 96-515 Paprotnia. Pokoje 2, 3  osobowe o wysokim standardzie: łazienka z natryskiem i toaletą w każdym pokoju; 32 calowe płaskie telewizory, bezpłatny Internet Wi – Fi;  zestawy do parzenia kawy i herbaty.

Szczegóły dotyczące rezerwacji zakwaterowania zostaną podane w komunikacie organizacyjnym.

 

 1. Przepisy końcowe
 • Zawody są rozgrywane zgodnie z Wytycznymi w sprawie organizacji i przebiegu zawodów Polskiego Związku Szachowego w szachach na szczeblu międzywojewódzkim i wojewódzkim PZSzach:
  https://pzszach.pl/wp-content/uploads/2021/02/wytyczne_juniorzy_regionalne_2021-1.pdf.
 • Za zdolności od startu zawodników (aktualne badania lekarskie) odpowiadają delegujące kluby lub zgłaszający rodzice.
 • Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące. Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • Zawodników obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia urządzeń elektronicznych do komunikacji na salę gry pod rygorem przegrania partii.
 • Organizator na bieżąco publikuje w internecie wyniki rozgrywek oraz pliki z zapisami partii w formacie PGN.
 • Uczestnicy turnieju oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych (imię nazwisko, datę urodzenia, klub / miejscowość) oraz wizerunku w celu sprawnego przeprowadzenia zawodów oraz do relacji po turniejowych, uwzględniających osiągnięty przez nich wynik sportowy.

 

 • • Zgłoszenie do turnieju oznacza akceptację niniejszego regulaminu i komunikatu organizacyjnego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, Sędziego głównego i PZSzach w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

  • W sprawach spornych nie objętych regulaminem decyduje sędzia główny zawodów.
  • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w regulaminie.

Komunikat

ELIMINACJE DO OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY MŁODZIEŻY

W SPORTACH HALOWYCH i MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW do lat 10 w SZACHACH

Paprotnia 27.09 – 02.10.2024 r.

 1. TERMIN I MIEJSCE

Zawody rozegrane zostaną w dniach 27.09-02.10.2024 r. w Hotelu Kuźnia Napoleońska ul. Sochaczewska 5, 96-515 Paprotnia. Przyjazd ekip w dniu 27 wrzesień 2024 r.

W piątek 27 września: biuro zawodów będzie czynne od godz. 16:30, kolacja 19:00-20:15,

odprawa techniczna na sali gry dla kierowników ekip, opiekunów, trenerów od godz. 20:30.

 UCZESTNICY

Rodzic lub opiekun prawny zawodnika jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia o sprawowaniu opieki nad zawodnikiem w trakcie zawodów (druki do wypełnienia będą wydawane przy rejestracji) zawodników.

Pozostałe warunki uczestnictwa są określone w Regulaminie.

 1. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia zawodników należy dokonać do dnia 2 września 2024 r. poprzez formularz zgłoszeniowy w serwisach turniejowych:

C9   http://chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_4403/

C11 http://chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_4404/

C13 http://chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_4405/

D9 http://chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_4406/

D11 http://chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_4407/

D13 http://chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_4408/

W momencie zgłaszania zawodników prosimy o jednoznaczną informację na adres Mazowieckiego Związku Szachowego a.brustman@mzszach.pl dotyczącą korzystania z wyżywienia i zakwaterowania w Hotelu Kuźnia Napoleońska lub też nie.

 1. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE

Uczestnicy zawodów zakwaterowani będą w Hotelu Kuźnia Napoleońska ul. Sochaczewska 5, 96-515 Paprotnia. Pokoje 2, 3 osobowe o wysokim standardzie: łazienka z natryskiem i toaletą w każdym pokoju; 32 calowe płaskie telewizory, bezpłatny Internet Wi-Fi, zestawy do parzenia kawy i herbaty.

Pakiet zakwaterowania obejmuje wyżywienie od kolacji w dniu 27 września do obiadu w dniu 2 października.

Cena pobytu dla osoby wynosi 900 zł (zakwaterowanie + wyżywienie za 5 dni). Cena osobo-dnia wynosi 180 zł (nocleg, śniadanie, obiad i kolacja w formie szwedzkiego stołu).

Zawodnicy oraz opiekunowie, którzy nie wykupili zakwaterowania w hotelu a korzystający z pomieszczeń hotelowych zobowiązani są do opłacenia opłaty hotelowej w wysokości 40 zł za dzień (co łącznie daje kwotę 200 zł za cały turniej). Jest to opłata za osoby, które będą na terenie hotelu, ale nie będą korzystać z jego usług czyli zarówno dla dzieci jak i dla rodziców czy opiekunów płatna na konto hotelu..W tej cenie hotel oferuje parking, kawę lub napój dla zawodnika, opiekuna raz dziennie.

Zamówienie zakwaterowania i wyżywienia do dnia 27.08.2024 r.

Osoba kontaktowa: Agnieszka Brustman, mail: a.brustman@mzszach.pl )

Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie oraz opłatę hotelową należy realizować przelewem na konto hotelu :

Bank  41 9284 0005 6600 0356 2000 0010

(z podaniem w tytule  przelewu (imienia i nazwiska) oraz jaki pokój (2 czy 3 os),

 

oraz wysłaniem potwierdzenia przelewu do organizatora a.brustman@mzszach.pl )

Nie przewiduje się możliwości opłaty za krótszy pobyt lub zwrotu za niewykorzystane świadczenia noclegowe lub żywieniowe.

 1. PRZEPISY KOŃCOWE I INFORMACJE DODATKOWE
 2. Wszyscy zawodnicy muszą przebywać na zawodach pod opieką pełnoletnich osób towarzyszących (opiekunowie, szkoleniowcy, rodzice).
 3. Na terenie Hotelu obowiązuje Regulamin .Za szkody wyrządzone w Hotelu przez dzieci odpowiadają rodzice.
 4. Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialny jest klub lub rodzic zawodnika.
 5. Organizator i gospodarz obiektu mogą wymagać od zawodników i osób towarzyszących przestrzegania regulaminu hotelowego oraz aktualnych zastrzeżeń i zasad dotyczących bezpieczeństwa epidemicznego.

Kierownik Turnieju Agnieszka Brustman