2023
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 12.06.2023
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 6.03.2023
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 16.01.2023

Uchwała Zarządu nr 4 z dnia 6.03.2022 w sprawie nadania Adamowi Umiastowskiemu brązowej odznaki Polskiego Związku Szachowego
Uchwała Zarządu nr 3 z dnia 11.02.2022 w sprawie nadania brązowych honorowych odznak PZSzac
Uchwała Zarządu nr 2 z dnia 16.01.2022 w sprawie powołania składu Kadry Wojewódzkiej Juniorów na rok 2023
Uchwała Zarządu nr 1 z dnia 16.01.2022 w sprawie powołania składu Kadry Wojewódzkiej Młodzików na rok 2023


2022
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 12.12.2022
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 7.11.2022
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 3.10.2022
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 11.08.2022
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 1.07.2022
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 6.06.2022
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 24.05.2022
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 9.05.2022
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 25.04.2022
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 11.04.2022
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 28.03.2022
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 14.03.2022
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 27.02.2022
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 11.02.2022
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 8.02.2022
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 31.01.2022
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 17.01.2022
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 3.01.2022

Uchwała Zarządu nr 17 z dnia 29.09.2022 w sprawie przyjęcia w poczet członków MZSzach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sternik Pruszków”
Uchwała Zarządu nr 16 z dnia 9.09.2022 w sprawie przyjęcia w poczet członków MZSzach Klubu Sportowego Szacholandia
Uchwała Zarządu nr 15 z dnia 11.08.2022 w sprawie powołania wojewódzkiej Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu
Uchwała Zarządu nr 14 z dnia 1.07.2022 w sprawie przyjęcia Regulaminów powoływania Kadry Wojewódzkiej Młodzików i Juniorów Mazowieckiego Związku Szachowego
Uchwała Zarządu nr 13 z dnia 1.07.2022 w sprawie przyjęcia w poczet członków MZSzach Ciechanowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Mazovia”
Uchwała Zarządu nr 12 z dnia 1.07.2022 w sprawie przyjęcia w poczet członków MZSzach "Klubu Szachowego Król Batory Otwock”
Uchwała Zarządu nr 11 z dnia 1.07.2022 w sprawie przyjęcia w poczet członków MZSzach "Klubu Szachowego Skoczek Pieścirogi”
Uchwała Zarządu nr 10 z dnia 12.06.2022 w sprawie przyjęcia w poczet członków MZSzach Klubu Sportowego „Montownia Rozrywki”
Uchwała Zarządu nr 9 z dnia 12.05.2022 w sprawie zmiany siedziby MZSzach
Uchwała Zarządu nr 8 z dnia 9.05.2022 w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego MZSzach za 2021 rok
Uchwała Zarządu nr 7 z dnia 9.05.2022 w sprawie przyjęcia w poczet członków MZSzach klubu Sokół Serock
Uchwała Zarządu nr 6 z dnia 9.05.2022 w sprawie przyjęcia w poczet członków MZSzach klubu Warsaw Chess Institute
Uchwała Zarządu nr 5 z dnia 17.04.2022w sprawie nadania brązowych honorowych odznak PZSzach
Uchwała Zarządu nr 4 z dnia 27.02.2022 w sprawie przyjęcia w poczet członków MZSzach klubu Fundacja Szachy w Szkołach
Uchwała Zarządu nr 3 z dnia 14.01.2022 w sprawie przyjęcia w poczet członków MZSzach Klubu Szachowego "Debiut" Zamienie
Uchwała Zarządu nr 2 z dnia 3.01.2022 w sprawie powołania składu Kadry Wojewódzkiej Młodzików i Juniorów na rok 2022
Uchwała Zarządu nr 1 z dnia 3.01.2022 w sprawie przyjęcia Regulaminów powoływania Kadry Wojewódzkiej Młodzików i Juniorów Mazowieckiego Związku Szachowego


Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów MZSzach z dnia 23.10.2022
Protokoły z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów z 27.02.2022 (Przewodniczący i Protokolant nie byli w stanie ustalić jednolitej wersji protokołu, stąd, zgodnie z decyzją Zarządu zostały opublikowane dwie wersje protokołu):
- Protokół Przewodniczącego
- Protokół Protokolanta
2021

Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 13.12.2021
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 6.12.2021
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 22.11.2021
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 8.11.2021
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 18.10.2021
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 5.10.2021
Protokół z Zebrania Zarządu w dniu 3.10.2021

Uchwała Zarządu nr 8 z dnia 22.12.2021 w sprawie powołania wojewódzkiej Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu
Uchwała Zarządu nr 7 z dnia 6.12.2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zarządu Mazowieckiego Związku Szachowego
Uchwała Zarządu nr 6 z dnia 6.12.2021 w sprawie przyjęcia Komunikatu Organizacyjno-Finansowego 1/2022
Uchwała Zarządu nr 5 z dnia 8.11.2021 w sprawie powołania wojewódzkiej Komisji Wyróżnień i Dyscypliny
Uchwała Zarządu nr 4 z dnia 26.10.2021 w sprawie powołania Koordynatora kadry wojewódzkiej juniorów
Uchwała Zarządu nr 3 z dnia 26.10.2021w sprawie powołania wojewódzkiej Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu
Uchwała Zarządu nr 2 z dnia 18.10.2021 w sprawie realizacji przelewów, zakupów i zaciągania zobowiązań
Uchwała Zarządu nr 1 z dnia 5.10.2021 w sprawie ukonstytuowania się Zarządu MZSzach

Protokół Walnego Zgromadzenia Delegatów MZSzach z dnia 3.10.2021 (Załącznik 7 - Oświadczenie Komisji Etyki PZSzach)
Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów MZSzach z dnia 3.10.20212020

Protokół Walnego Zgromadzenia Delegatów MZSzach z dnia 19.09.2020


2014

Protokół z Zebrania Zarządu z dnia 6.01.2014

Protokół Walnego Zgromadzenia Delegatów MZSzach z dnia 16.03.2014


2013

Protokół z Zebrania Zarządu z dnia 1.02.2012

Protokół Walnego Zgromadzenia Delegatów MZSzach z dnia 2.06.2013