Zarząd
Prezes: Agnieszka Brustman a.brustman@mzszach.pl
Wiceprezes Andrzej Olsztyński
Członkowie: Ewa Kaźmierczak
Dariusz Koliński dariusz.kolinski28@gmail.com; 506 118 979
Robert Krasiewicz
Teresa Osypiuk
Artur Suliborski
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Dariusz Różycki
Zastępca przewodniczącego: Jerzy Moraś
Członek: Andrzej Dobrowolski dobrowolski.andrzej1@wp.pl
 
Komisja Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu:
Przewodniczący: Dariusz Koliński ewidencja@mzszach.pl
 
Koordynator kadry wojewódzkiej juniorów
Dariusz Koliński
 
Komisja Wyróżnień i Dyscypliny
Przewodniczący Andrzej Dobrowolski
Członek Adam Umiastowski

Kadencja władz MZSzach 15.09.2017 - 3.10.2021
 
Zarząd
Prezes: Robert Krasiewicz
Wiceprezes: Ryszard Królikowski
Członkowie: Waldemar Dudziński
  Andrzej Koseski
  Jerzy Moraś
  Teresa Osypiuk
 
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Paweł Rymarowicz
  Sławomir Liberadzki
  Marian Rutkowski

Kadencja władz MZSzach 16.03.2014-15.09.2017
 
Zarząd
Prezes: Ryszard Królikowski
Wiceprezes: Waldemar Dudziński
Wiceprezes Andrzej Koseski
Skarbnik Robert Krasiewicz
Sekretarz Paweł Sujkowski
Członkowie: Cezary Domińczak
  Sławomir Liberadzki
  Dariusz Różycki
 
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Andrzej Dobrowolski
Członkowie Sławomir Fundowicz
  Maciej Pac
 
Komisja Statutowa
  Cezary Domińczak
 
Komisja Wyróżnień i Dyscypliny
  Andrzej Koseski
 
Komisja d/s Szkolenia Dzieci i Młodzieży
  Robert Krasiewicz
  Sławomir Liberadzki

Kadencja władz MZSzach od 15.059.2010-16.03.2014
 
Zarząd
Prezes: Andrzej Dobrowolski
Wiceprezes (od 06.2013): Ryszard Królikowski
Wiceprezes (od 06.2013): Waldemar Dudziński
Skarbnik Robert Krasiewicz
Sekretarz (od 6.2013): Krzysztof Parol
Członkowie: Krzysztof Chęciak
  Józef Flaziński
  Marek Prus
  Wiesław Wójcik
  Maciej Jankiewicz
(zrezygnował 22.05.2013)
  + Bogumił Paterek
 
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Sławomir Fundowicz
Członkowie: Maciej Pac
  Jacek Sieczkowski