Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Mazowieckiego Związku Szachowego, które odbędzie się 27 lutego 2022 roku (niedziela) o godzinie 11:00 w Warszawie w Sangate Hotel Airport przy ulicy Komitetu Obrony Robotników 32.

Porządek obrad WZD
Regulamin WZD
Propozycja zmian w Statucie Mazowieckiego Związku Szachowego - tekst jednolity
Propozycja zmian w Statucie Mazowieckiego Związku Szachowego - lista zmian w stosunku do obecnego Statutu.