Adres siedziby: 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13/15
NIP: 526-18-82-680
   
Adres korespondencyjny: Polski Związek Szachowy, 00-514 Warszawa,
  ul. Marszałkowska 84/92, z dopiskiem Mazowiecki Związek Szachowy
   
email: mzszach@mzszach.pl
ewidencja: ewidencja@mzszach.pl
   
Konto bankowe: 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060 BNP Paribas

Zarząd
Prezes: Krzysztof Parol mzszach@mzszach.pl
Wiceprezes: Agnieszka Brustman a.brustman@mzszach.pl
Członkowie: Ewa Kaźmierczak
Dariusz Koliński dariusz.kolinski28@gmail.com; 506 118 979
Robert Krasiewicz
Andrzej Olsztyński
Teresa Osypiuk
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Dariusz Różycki
Zastępca przewodniczącego: Jerzy Moraś
Członek: Andrzej Dobrowolski dobrowolski.andrzej1@wp.pl
 
Komisja Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu:
Przewodniczący: Krzysztof Parol ewidencja@mzszach.pl
 
Koordynator kadry wojewódzkiej juniorów
Dariusz Koliński
 
Komisja Wyróżnień i Dyscypliny
Przewodniczący Andrzej Dobrowolski
Członek Adam Umiastowski