^Na górę

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Oficjalne czasopismo PZSzach "Mat"

Mat

 

 1. Sprawozdanie z zawodów sędzia powinien przygotować możliwie sprawnie, a zarazem dokładnie, żeby uniknąć błędów (pkt.10). Termin to od kilku godzin (np. sprawozdawczość FIDE pod koniec okresu rozliczeniowego) do góra kilku dni pod rygorem nieuwzględnienia sprawozdania z zawodów lub obciążenia sędziego karą finansową wg cennika FIDE lub wg KOF Związku Szachowego.

 2. Sędzia aktywny, wysyłający sprawozdanie rankingowe, jest zobowiązany do:

- posiadania licencji sędziowskiej PZSzach, w przypadku sprawozdawczości FIDE także licencji FIDE (dotyczy również wskazanych asystentów)

- uregulowania z góry składki sędziowskiej za rok kalendarzowy, w którym turniej był prowadzony. Sędziowie klasy okręgowej opłacają składki wyłącznie w Okręgowym Związku Szachowym, sędziowie klasy pierwszej i wyższej opłacają składki do PZSzach, na podstawie faktury generowanej na ich karcie w Centralnym Rejestrze PZSzach (CR).

 1. Należy korzystać z możliwie aktualnej wersji programu i list rankingowych.

Listę startową weryfikujemy online (Chess Manager) lub korzystając z pobranej bazy (ChessArbiter). Baza CR jest aktualizowana codziennie o 01.00 i należy brać to pod uwagę przy weryfikacji kategorii okręgowych przed zawodami.

 1. Listę rankingową FIDE (również archiwalną) można pobrać na dysk ze strony www.fide.com >ratings>download. Tak zapisana lista nie zostanie usunięta w przypadku wyczyszczenia plików przeglądarki internetowej. Listę CR można obecnie pobrać jedynie poprzez program.

 2. Kolejnych zawodników wprowadzamy na listę startową mając zaktualizowane bazy FIDE i CR (wpisujemy: nazwisko_przecinek_spacja_imię) przy zaznaczeniu na karcie danych o zawodnikach opcji: listy rankingowe > szukaj. Jeżeli zawodnik jest na liście FIDE i CR, wybieramy tego z CR używając opcji wstaw zaw. z listy, ewentualnie korygując ranking na podstawie listy FIDE. Uwaga! W programie Chess Manager jeżeli pobierzemy zawodnika na startową z listy sugestii, nie będziemy już mieli możliwości podglądu daty urodzenia ze zgłoszenia. W ChessArbitrze możemy podejrzeć daty urodzenia zawodników o identycznym ze zgłoszonym, nazwiskiem i imieniem przesuwając w prawo (i ewentualnie w dół) suwak przy zawodnikach na podglądzie u dołu karty.

 3. Jeżeli w turnieju startują zawodnicy nie występujący na liście FIDE lub w bazie CR należy:

- w przypadku turnieju liczonego tylko do rankingu PZSzach: przesłać podstawowe dane zawodników do administratora wojewódzkiego CR (w formacie NAZWISKO, Imię oraz RRRR-MM-DD) (zalecany: plik turniejowy) oraz załączyć skan formularza rejestracji w CR zawodnika bez przynależności klubowej (formularz rejestracji) do pobrania ze strony KEKiR PZSzach lub zamiennie - w przypadku zgłoszenia zawodnika od razu do klubu, formularz nr 2. Za zawodnika niepełnoletniego formularz podpisuje jego prawny opiekun. Do czasu wyrażenia zgody przez zawodnika (lub jego opiekuna) na rejestrację w CR uzyskane normy nie będą rejestrowane. Należy powiadomić o tym uczestników w regulaminie dowolnego turnieju rankingowego, jeżeli ten dopuszcza start zawodników bez nadanego ID CR – zalecane dołączenie załącznika z formularzem na stronie (w regulaminie), ewentualnie przygotowanie druków formularzy dostępnych na sali gry. Formularze dotyczące zawodników chcących reprezentować inne niż MA województwa również należy przekazać razem ze sprawozdaniem, a administrator MA zajmie się rejestracją tych zawodników we wskazanym województwie, bez dodatkowego angażowania tu sędziego.

- w przypadku turnieju liczonego do rankingu FIDE: każdy zawodnik od 01.07.2015 musi posiadać ID FIDE. W przypadku zawodnika reprezentującego inną federację niż POL kod ten nadaje administrator z jego kraju. Dopuszczenie do turnieju FIDE zawodników zagranicznych bez nadanego ID FIDE może oznaczać dla sędziego obciążenie znaczną karą finansową (60 Euro od zawodnika z obcej federacji bez ID FIDE). Polakom nie posiadającym ID CR należy udostępnić formularz rejestracji.

 1. Należy pamiętać o zaznaczeniu kodu województwa na kartach startowych wszystkich zawodników nie będących w bazie CR. Wiąże się to z uprawnieniami administratorów wojewódzkich do nadawania kategorii.

 2. Sprawozdania należy wysyłać:

- mailem do administratora wojewódzkiego, dla turniejów z normami okręgowymi, nie podlegających ocenie rankingowej FIDE. Może to być plik turniejowy (ChessArbiter) lub sprawozdanie wygenerowane przez program (ChessArbiter lub Chess Manager). Należy pamiętać o wskazaniu pełnej obsady sędziowskiej.

Opłata rejestracyjna za takie zawody wynosi 10 PLN płatne na konto Mazowieckiego Związku Szachowego - BGŻ BNP Paribas nr 07 2030 0045 1110 0000 0252 9060

- do bazy CR PZSzach, dla turniejów z uzyskanymi normami centralnymi (w tym na I kategorię kobiecą oraz 5-7 rundowe) lub podlegających ocenie rankingowej FIDE.

Opłaty zgodnie z Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach + 10 PLN stałej opłaty rejestracyjnej. Po zaakceptowaniu sprawozdania przez administratora PZSzach turniej pojawi się na liście zatwierdzonych, gdzie sędzia/organizator znajdzie na karcie turnieju w CR dodaną fakturę proforma ze wskazanym nr konta. Nieopłacenie turnieju skutkuje obecnie wdrożeniem windykacji nalezności ze strony PZSzach.

- Wszelkie wydruki są zbędne i proszę w takiej formie sprawozdań nie dostarczać.

 1. Nie wysyłamy do zatwierdzenia turniejów nie liczonych do rankingu PZSzach lub FIDE, sprawozdania z takich zawodów należy ewentualnie załączyć do zgłoszenia na kurs sędziowski w ramach wykazania wymaganej aktywności sędziego.

 2. Najczęściej pojawiające się błędy w sprawozdaniach sędziowskich.

- brak kompletu dat urodzenia zawodników z listy startowej.

- brak kodów ID CR zawodników.

- zdrobnienia imion utrudniające identyfikację lub rejestrację zawodnika w CR.

- niedostosowanie rankingów PZSzach dla zawodników reprezentujących inne niż POL federacje zgodnie z obecnymi wymogami Regulaminu Klasyfikacyjnego.

- zamieszczanie przez sędziów norm na kategorie w plikach na stronie ChessArbitra, pomimo, że turniej nie spełniał wymogów klasyfikacyjnych na wymienione kategorie w stosunku do tempa gry (np. III i II kategorie na tempie P`30 - wymagane P`60).

- publikacja raportów FIDE na stronach zawodów, których to nie dotyczy (ustawienia widoku > menu strony startowej i odhaczyć zbędne raporty FIDE (lub zbędne rankingi

i kategorie PZSzach przy turniejach liczonych tylko w rankingu FIDE szybkie/blitz).

 1. Plik turniejowy zamieszczony w Internecie świadczy też o poziomie sędziego. Dodana grafika jest tu nieistotna, tylko rzetelne i nie zawierające błędów dane począwszy od komunikatu, aż do wyników końcowych. Wskazane jest też usunięcie zbędnych danych z domyślnych widoków. Pamiętajcie też Państwo o tym, że aktywni zawodnicy niekiedy po skończeniu gry w turnieju od razu rozpoczynają/zapisują się na następne zawody i ewentualne normy powinny być jak najszybciej zatwierdzone.

 2. Wszelkie pytania odnośnie sprawozdawczości (obsługi programów) proszę przesyłać pocztą elektroniczną do Ryszarda Królikowskiego na adres: r.krolikowski@pzszach.pl

Jeżeli dane zawodnika opublikowane w CR dotyczące woj. mazowieckiego są niezgodne ze stanem faktycznym, również proszę o kontakt mailowy.

 

Ryszard Królikowski, Przewodniczący Komisji Ewidencji i Klasyfikacji MZSzach

Obóz MZSzach

Sklep Caissa

Copyright © 2020 Mazowiecki Związek Szachowy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Copyrigcht © 2013 Mazowiecki Związek Szachowy