Regulaminy Kolegium Sędziów

Zgodnie z uchwałą Konferencji sędziów z dnia 3.10.2021 kandydat na sędziego klasy okręgowej musi ukończyć i zdać jeden z dwóch kursów na Mazowszu.